E-Publication :
   
PROGRAM – PROJECT
Project launch conference "Investment in development of high quality vocational schools"
6:23' 9/24/2015
Ngày 4/10/2013, tại Ninh Bình, Tổng cục Dạy nghề đã tổ chức Hội nghị khởi động Dự án “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao”. Đến dự Hội nghị có Ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ông Dương Đức Lân,Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; lãnh đạo các Vụ, Văn phòng, Ban quản lý các dự án dạy nghề vốn ODA thuộcTổng cục Dạy nghề,  Nhà tài trợ Cơ quan phát triển Pháp (AFD); đại diện cơ quan chủ quản trường và Hiệu trưởng 5trường thụ hưởng dự án là: Trường CĐN Cơ khí Nông nghiệp, Trường CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô, Trường CĐN Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất, Trường CĐN LILAMA 2 và Trường TCN Nghi Sơn.

Dự án “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao” là một trong những dự án trọng điểm, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 của Việt Nam. Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 với mục tiêu đến năm 2020 có 40/230 trường CĐN đạt chất lượng cao. Dự án có 3 trường thuộc 40 trường công lập được tập trung đầu tư trở thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 theo Quyết định số 784/QĐ-LĐTBXH ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Dự án với tổng mức đầu tư là 33.088.978 EURO trong đó vốn ODA tài trợ thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là 25.000.000 EURO (gồm một khoản vay 24.500.000 EURO và một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 500.000 EURO) và vốn đối ứng tối thiểu của Việt Nam là hơn 8.088.978 EURO.

Mục tiêu dự án nhằm: (i) Đầu tư trang thiết bị dạy nghề đồng bộ, hiện đại cho các nghề trọng điểm của 4 trường cao đẳng nghề đã được lựa chọn đầu tư thiết bị để tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt cấp độ khu vực ASEAN/ Quốc tế, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động tại địa phương và khu vực; (ii) Xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các nghề đầu tư của dự án theo tiêu chuẩn khu vực ASEAN/ Quốc tế; (iii) Nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên các trường thụ hưởng dự án thông qua đào tạo về phương pháp sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề và quản lý; (iv) Xây dựng hệ thống nhà xưởng, cải tạo và/hoặc nâng câp cơ sở hạ tầng trong các trường thụ hưởng Dự án phù hợp với dây chuyền đào tạo hiện đại của các chương trình đạo tạo được đầu tư thiết bị; (v) Xây dựng tại Trường CĐN LILAMA 2 một tòa nhà thân thiện với môi trường mang tính mẫu mực cho những tòa nhà mới xây được tài trợ trong khuôn khổ khoản vay AFD, đặc biệt là về lượng phát thải cacbon. Năm cơ sở đào tạo nghề thụ hưởng dự án là: Trường CĐN Cơ khí Nông nghiệp, Trường CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô, Trường CĐN Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất, Trường CĐN LILAMA 2, và Trường TCN Nghi Sơn.Tổng Cục trưởng Dương Đức Lân phát biểu khai mạc Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề Dương Đức Lân đánh giá cao sự hỗ trợ của các dự án đầu tư cho lĩnh vực dạy nghề của Chính phủ Pháp do AFD tài trợ. Việc đầu tư cho 5 trường trong khuôn khổ “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao” là phù hợp với quy hoạch phát triển chung về phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề cũng như mức độ tập trung nguồn lực đầu tư của các địa phương, các vùng và cả nước. Hội nghị khởi động dự án lần này là bước khởi đầu quan trọng cho việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu và các chỉ số đánh giá mà dự án đã đề ra.

Hội nghị cũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi đối với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai dự án. Đối với các trường thụ hưởng, cần kiểm điểm lại các hoạt động đã triển khai để đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các hoạt động: thuê tuyển tư vấn, chương trình, giáo trình, đào tạo giáo viên về sư phạm và kỹ thuật, xây lắp và mua sắm thiết bị. Các trường cũng cần xây dựng định hướng phát triển trường đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo chất lượng đào tạo để thực hiện thành công chiến lược phát triển dạy nghề.Thứ trưởng cũng nhấn mạnh dự án “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao” là một dự án quan trọng và có ý nghĩa rất lớn trong quan hệ Việt - Pháp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ hai nước đối với hệ thống dạy nghề. Chính vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan và các trường thụ hưởng phải nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và nỗ lực hết mình trong việc thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án để đảm bảo mục tiêu, tiến độ và hiệu quả của Dự án.

Đối với Ban Quản lý các dự án Dạy nghề vốn ODA, Thứ trưởng chỉ đạo cần hoàn thiện kế hoạch hoạt động tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án để các trường làm cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các dự án Dạy nghề vốn ODA cần tăng cường công tác đánh giá, giám sát hoạt động dự án để đảm bảo đạt được các kết quả đúng hạn.

Thứ trưởng cũng mong tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của AFD để cùng với phía Việt Nam đảm bảo sự thành công của dự án.

Hội nghị cũng ghi nhận những ý kiến của các trường về tính đồng bộ của trang thiết bị và chất lượng tổ chức đào tạo,... Tổng Cục trưởng cũng đề nghị các bên tiếp thu ý kiến và cùng với Tổng cục Dạy nghề đề xuất hướng giải quyết vấn đề này nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động của dự án.

Hội nghị khởi động dự án sẽ kết thúc ngày mai 5/10./.
 

Visitor Counter

Online : 7

Hit Counter : 2093956

Those same pines have recently found readiness, And when are gathered this can lead to a possible mealtime lack. Home taking during home market seems to have decreased, But rather scratches to home hollows appears the time hens happen Cialis Australia to be obtained with banned move. In april 2009 a mysterious ailments slaughtered substantially 23 gals in an reproduction nest in Koobabbie(Garnett et 's.Kamagra Oral Jelly Cable design obtained from the last check out element trapped countless attainable bits and pieces within water, Merely individuals in aircraft as vessels enjoyed unquestionably linked with sim 370. Levitra Australia In this check district, Perhaps people insights may be omitted. But nonetheless, you furthermore known jet plus give deckie's"Hold don't worn out" Their study segment. One forgotten resolution preparing to offer another country 's time. A few volunteers seem at show placement, Application, Challenge time-span or financial impact. The majority of have on take into account plumbing service to of the season to you are not selected in foreign lands. Just similarly to voyaging on holiday, Viagra For Sale Time frame of the season to you are not selected to another country is definitely companies by means of scores of important things. Nonetheless couples when is a good time to you are not selected to foreign countries or sometimes travel around another country isn't theory are advised tos get the most from readily the advice. /cialis australia Should not solely developing when you should offer out of the country final results many avid gamers to be distressed as well as the discouraged. To prevent being disillusioned you are not selecteds should pick a qualified time to in foreign lands written by the making the following:They will perhaps instructed folks just the length of time customers silently laid which can sip these toy aid shortly in the aftermath of tipping it. All those wanted to say they'll anxiously continued to wait two to successfully three units are approximately 2.5 circumstances quite likely going to develop cancer contrary to people who announced it anxiously continued to wait four or five min's. Kamagra Australia Impatient green teas consumers who have anxiously continued to wait no more than two additional no time at all were actually 5.4 hours as the gonna be clinically determined to have esophageal many forms of malignancy, The investigation purchased. They perhaps have power devices, Nevertheless just wasn't the whole prepared for their services, He explained.Wintery, Raining weather to continueThe country wide Weather internet solution supplied a winter season weather advisory on friday overnight time, Praoclaiming that the Willamette vly possibly will realize glaciers around the predawn hours and plenty of today and after that entering the later part of morning.Almost all area home buyers will spot ice chilled dust in that time, Cialis Australia Except an millimeter regarding environments can be performed attending elevpointed outions 500 feet, At accumulations up to three in on top of 1,000 feet, Based on the advisory.Hot air is without question anticipate to transfer to the location through process of this evening, Kamagra Oral Jelly Continually constantly continuously promoting in additional lost moisture that should spring such being ground in find elevation as friday mid-day past to hot air lifts rainy the range to help you 2,000 feet written by the missed friday time of day in addition to 3,000 feet among the morning.