E-Publication :
   
Thời Sự 19h Ngày 17/4/2016 - Trên Kênh Truyền Hình VTV1